Vaktmestertjenester

  renhold av fellesarealer
  utvendig renhold
  gressklipping
  beskjæring av hekker og planter
  nyplanting
  snømåking
  strøing med salt og sand

Vår allsidighet betyr at vi kan hjelpe deg med dine rengjøringstjenester. Med Speedmopp kan du være sikker på at alle oppgaver blir utført i tide og i god kvalitet. Speedmopp er en lokal vaktmester med fokus på næringsliv, større næringsbygg og bofellesskap. Vi er presise og sørger alltid for at effekten er tilfredsstillende for alle involverte parter.