Personvernerklaering

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Freska og deres datterselskaper samler inn personopplysninger om deg og hvordan vi bruker personopplysningene dine. Denne erklæringen gjelder alle Freskas kunder og sluttbrukerne av våre digitale tjenester, som Freska-appen.

Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen eller måten vi behandler personopplysningene dine på, vennligst kontakt oss på post@mixsportholding.no.

1. INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene vi behandler innhentes hovedsakelig direkte fra deg. Personopplysningene fra Deg innhentes i følgende situasjoner:

Når du bestiller tjenester fra oss. Når du bestiller tjenester fra oss, samler vi inn kontaktopplysningene dine og detaljer om bestillingen, som informasjon om kjøpet, andre bestillinger og ytterligere informasjon om boplassen din og forventningene dine.

Når du kontakter oss. Vi samler inn informasjon når du kontakter oss. Vi samler inn data om meldingene og tilbakemeldingene vi mottar. Vi holder også oversikt over kommunikasjonskanalene som brukes.

Når vi kontakter deg eller du mottar markedsføringsmeldingene våre. Vi samler inn personopplysninger når vi kontakter deg via ulike kanaler, eller når ut til deg via våre annonseringspartnere. Vi gjennomfører også ulike undersøkelser for kundene våre for å forsikre at våre tjenester oppfyller våre standarder. Vi samler også inn Dine personopplysninger for å analysere effektiviteten av våre markedsførings- og salgskampanjer.

Når du bruker våre digitale tjenester. Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å kartlegge hvor mange som besøker hjemmesiden vår og hvilken informasjon som vises, samt andre beregninger.

Eksterne datakilder. Vi innhenter personopplysninger fra eksterne datakilder for salgsteamet vårt, for å kontakte Deg og presentere våre tjenester. Noen ganger kan det hende at vi får kontaktopplysningene dine via en kampanje, som tips-en-venn eller via en konkurranse i sosiale medier eller på hjemmesiden vår.

2. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler ulike kategorier av personopplysninger for ulike formål. For eksempel, personopplysningene som vi behandler består av følgende kategorier:

Din grunnleggende kontaktinformasjon, som ditt fornavn, etternavn, adresse, koordinater, telefonnummer og e-postadresse.

Informasjon om dine kjøp, bestillinger og avtaler, som kundenummeret ditt, faktureringsopplysninger, betalingsopplysninger, kjøpshistorikk, spørsmålene dine til salgsteamet vårt, dine tilbakemeldinger om tjenestene våre og eventuell informasjon om din deltakelse i konkurransene eller undersøkelsene våre.

Informasjonen som vi får fra bruken din når du registrerer deg på hjemmesiden vår eller Freska-appen, som brukernavn, passord, registreringer og statistikk relatert til nyhetsbrevene våre, handlingene som utføres og brukte rabatter. Annen brukerdata og data relaterte til markedsføringskampanjene våre, som profilinformasjon, interessene dine, ulike godkjennelser eller annen informasjon som innhentes når du har gitt samtykke til den slags innsamling.

Vi samler inn viss informasjon automatisk når du bruker tjenestene våre, som Freskas websider og mobilapper. Informasjonen vi samler inn er for eksempel hvor lenge du blir på websiden vår, når du besøker den, hvilken webside du kommer fra og hvordan du bruker slike tjenester. Denne informasjonen inkluderer de besøkte sidene og vi bruker den slags data for å gjøre markedsføringen vår mer relevant for deg.

Den tekniske informasjonen som vi samler inn fra websiden og appen gjelder enhetene du bruker, som versjonen av nettleseren din, enhetens modell, ID for informasjonskapsler, IP-adresser og operativsystemer. Denne informasjonen samles inn automatisk via serverforespørsler når du bruker tjenestene våre.

3. DATABEHANDLINGENS FORMÅL

Når databehandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre en kontrakt der du er en part, eller for å kunne vedta tiltak på din anmodning før du inngår en kontrakt. Når Du bestiller tjenester fra oss, behandler vi personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre kontraktsmessige forpliktelser. For eksempel trenger vi faktureringsopplysningene dine og adressen din for å kunne gjennomføre den bestilte tjenesten.

Når databehandlingen er nødvendig for å overholde lovlige forpliktelser som vi må oppfylle. Opplysningene relaterte til fakturering lagres for regnskap og beskatning. I disse tilfellene er vi forpliktet til å følge rettslige krav som krever at vi behandler personopplysninger.

Når du har gitt samtykket ditt til databehandlingen. For eksempel, for å sende deg et nyhetsbrev trenger vi samtykket ditt for å kunne gjøre det. Med din godkjennelse sender vi deg målrettet markedsføring og deler dine data med våre utvalgte forretningspartnere for å gjennomføre ulike markedsføringskampanjer.

Når databehandlingen er nødvendig for de legitime interessene som vi, våre forretningspartnere eller tredjeparter driver. Når vi avhenger av legitime interesser, har vi en kunderelasjon med deg og vi forsikrer at databehandlingen er nødvendig og proporsjonal.

Samle inn statistikk og gjennomføre analyser. Vi måler effektiviteten av kampanjene våre i ulike medier og følger nøye med på bestillinger av nye tjenester som gjøres via ulike kampanjer. Dette muliggjør at vi kan forutse salgene våre og utvikle tjenestene våre for å bedre besvare kunders behov.

Utvikling av nye tjenester. Når vi samler inn data om interessene dine og kobler disse til profilen din, kan vi utvikle bedre tjenestemodeller for kundene våre og anbefale eventuelle nye tjenester som kan være av interesse for Deg.

Beskyttelse av personopplysninger og forebygging av svindel og misbruk. For å forhindre skadelige tiltak mot personopplysningene dine, samler vi inn logger om bruken av tjenestene våre, for eksempel, fra hvilke IP-adresser tjenestene våre brukes. Med hjelp av disse loggfilene, prøver vi å oppdage, for eksempel, avvikelser i bruken av tjenestene våre for å kunne forhindre ulovlig tilgang til personopplysninger fra skadelige tredjeparter.

Kundeservice og kommunikasjon. Vi behandler personopplysningene dine for å besvare ulike spørsmål og forespørsler fra deg, for eksempel, når du kontakter vår kundeservice gjennom ulike kanaler. Naturligvis behandler vi også personopplysningene dine når vi informerer deg om nye produkter eller tjenester.

Elektronisk direktemarkedsføring i særskilte situasjoner. Vi vil sende deg meldinger med direktemarkedsføring, for eksempel, når den slags markedsføring er relatert til din stilling som en potensiell beslutningstaker i et foretak, eller for å markedsføre lignende produkter eller tjenester som du tidligere har kjøpt fra oss.

4. DELING AV PERSONOPPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Selv om vi gjør mye selv, bruker vi også tjenesteleverandører utenfor Freska for å behandle personopplysninger. Nedenfor finner du en liste over kategorier av tredjeparter med hvem personopplysningene dine kan komme til å bli delt. Vi strever etter å inngå avtaler med alle mottakere for å forsikre at personopplysningene dine kun brukes på våre vegne.

Markedsføringspartnere. Vi overfører personopplysninger til ulike annonseringspartnere for markedsføringsformål. For eksempel, vi kjører markedsføringskampanjer der vi overfører informasjon relatert til målgrupper innen markedsføringssegmenter til systemer som håndteres av våre partnere.

Salgspartnere. Vi bruker eksterne salgspartnere, for eksempel, for å gjennomføre salgssamtaler til våre eksisterende kunder og kunder med abonnement som holder på å gå ut.

IT-systemer og datasenterleverandører. Innen virksomhetene våre bruker vi ulike IT-systemer og datasentertjenester. For eksempel bruker vi et e-postsystem som håndteres av Google og datasentre som forsørges av Google.

Leverandører av sosiale medier. Vi bruker funksjoner innen sosiale medier i online-tjenestene våre, hvorpå personopplysningene dine kan havne hos leverandørene av disse funksjonene, som Facebook og Google.

Andre tjenesteleverandører og underleverandører. I tillegg til ovennevnte kategorier, benytter vi oss også av andre tjenesteleverandører, samt underleverandører, som vi kan komme til å dele personopplysningene dine med. Aktører som bedriver virksomhet utenfor Freska kan for eksempel være leverandører av renholdstjenester, konsulenter og foretak som utfører markeds- og kundeundersøkelser.

Andre situasjoner der personopplysningene dine kan komme til å avsløres. Det kan hende at vi deler personopplysningene dine utenfor Freska i andre mer uvanlige situasjoner, som når vi samler inn fordringer, gransker eventuelle brudd mot vilkårene våre eller anmelder eller forsvarer et rettskrav.

Det kan også hende at vi deler personopplysningene dine, dersom det kreves av ansvarlig myndighet under gjeldende lov. Disse myndighetene inkluderer, for eksempel, skattemyndigheter, politiet, og Statens innkrevingssentral eller tilsynsmyndigheter.

I tillegg, hvis vi selger, fusjonerer eller på annen måte omorganiserer vår forretningsvirksomhet, kan det hende at personopplysningene dine avsløres for potensielle kjøpere eller rådgiverne deres, med formålet å gjennomføre slike anskaffelser.

Vi bruker Googles tjenester på våre Digitale tjenester for å analysere bruken av våre Digitale tjenester og for å bedrive markedsføring utenfor våre tjenester. Google bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å samle inn og motta personopplysninger for personrettet reklame og målinger. Les hvordan Google samler inn og bruker personopplysninger her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

5. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDET

Noen av våre partnere og IT-systemer og datasentre som vi benytter i forretningene våre befinner seg utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Derfor overføres personopplysningene dine utenfor EØS-området. I disse situasjonene strever vi etter å ta de nødvendige tiltakene for å forsikre den høye graden av beskyttelse av personopplysningene dine som kreves av den europeiske databeskyttelsesloven etter overføringen.

Tiltakene vi har implementert inkluderer f.eks. bruken av såkalte standard kontraktsvilkår, som er godkjente og forordnet av EU-kommisjonen, som en del av avtalene vi inngår med mottakerne av personopplysningene i tredjeland.

Les mer om EU-kommisjonens standard kontraktsvilkår her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

6. HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi lagrer personopplysningene dine kun så lenge det er nødvendig for å kunne gjennomføre hvert formål for behandlingen. Vanligvis behandler vi personopplysningene dine så lenge som du har en kunderelasjon med oss.

Som foretak er vi pålagt å følge ulike lover som forplikter oss til å behandle eller lagre personopplysningene dine, selv etter at kunderelasjonen din er avsluttet. I slike tilfeller er lagringsperioden for personopplysningene dine spesifisert i gjeldende lov. For eksempel krever regnskapsloven at vi lagrer dokumenter og andre regnskapshandlinger i minst seks år fra slutten av samme år som regnskapsåret ble avsluttet.

Hvis du har gitt oss samtykket ditt til å motta markedsføring, kommer vi til å lagre, så lenge vi har et gyldig samtykke, viss informasjon som ditt navn, e-postadresse og telefonnummer, som overføres til markedsføringsregisteret, selv om kunderelasjonen din med oss er avsluttet.

Hvis du har nektet markedsføring, vil vi lagre informasjon om din nektelse, samt den nødvendige kontaktinformasjonen din for å forsikre at vi overholder beslutningen din.

Vennligst noter at i stedet for å slette personopplysningene dine, kan det hende at vi anonymiserer dem på en måte som gjør at ingen opplysninger lenger kan knyttes til deg.

7. DINE RETTIGHETER SOM KUNDE

Databeskyttelseslover garanterer deg visse rettigheter når det gjelder behandlingen av personopplysningene dine. Vennligst merk at disse rettighetene som garanteres ifølge lov ikke alltid er helt ubegrensede. For eksempel, kan det hende at vi ikke, på din anmodning, kan slette alle personopplysningene dine, ettersom lagringen av personopplysningene dine kan være påkrevd av rettslige krav som vi må overholde. For eksempel, regnskapsloven krever at vi lagrer visse dokumenter som inneholder personopplysninger.

For å utøve rettighetene dine, vennligst kontakt oss på post@mixsportholding.no. For å forhindre at personopplysningene dine havner i urette hender, vennligst vær forberedt på å bevise identiteten din i forbindelse med forespørslene dine.

Rett til tilgang. Du har rett til å få en bekreftelse fra oss om personopplysningene dine behandles av oss eller ikke, og, der dette er tilfellet, tilgang til personopplysningene dine og en kopi på personopplysningene som behandles.

Rett til korrigering. Naturligvis strever vi etter å forsikre at personopplysningene som behandles er korrekte og oppdaterte. Hvis du oppdager at personopplysningene dine er ukorrekte, ufullstendige eller uaktuelle, kan du alltid be oss om å korrigere dem.

Rett til å bli glemt. I visse omstendigheter kan det hende at du ber oss om å slette personlig informasjon om deg. Vennligst merk at vi kanskje ikke kan slette informasjon der det finnes et legitimt krav på å lagre det, for eksempel i hendelse av et spesifikt rettslig krav.

Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger. Du har retten til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine i visse situasjoner. Dette betyr dog ikke at du har en generell rett til å motsette deg all databehandling, men tillempes for eksempel i situasjoner der behandlingen av personopplysningene dine er basert på legitime interesser. I tillegg har du alltid retten til å nekte behandlingen av personopplysningene dine for direktemarkedsføringsformål.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine. I visse situasjoner kan det hende at du ber oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Det har du rett til når du for eksempel bestrider nøyaktigheten av personopplysningene dine. På din anmodning vil vi da begrense behandlingen av personopplysningene dine til de data du ønsker å begrense dem til.

Rett til dataportabilitet. Du kan be oss om å overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig. Vennligst merk at den retten kun gjelder informasjon som behandles på automatisk måte og som du har gitt oss, og der databehandlingen er basert på samtykket ditt eller kontrakten din.

Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. Hvis du mistenker at vi har behandlet personopplysningene dine på en ulovlig måte, har du alltid rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten for databeskyttelse. Kontaktinfo og instruksjoner om hvordan man sender inn en klage finnes på https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet

8. OPPDATERINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi utvikler løpende tjenestene våre og det kan hende at vi endrer eller oppdaterer innholdet i denne personvernerklæringen. Endringer kan også baseres på endringer i gjeldende lovgivning.